Svētrīts Preiļu 1. pamatskolā

       1. decembrī atzīmējām pirmo Adventa svētdienu, kas kristīgajā pasaulē iezīmēja Ziemassvētku gaidīšanas sākuma dienu.       2. decembra rītā Preiļu 1. pamatskolas bērni pulcējās uz svētrītu, lai kopīgi un katrs atsevišķi aizdomātos par Ziemassvētku brīnumu – Dieva dēla Jēzus piedzimšanu, kā pavadīt Adventu – četras nedēļas ilgo gaidīšanas laiku.
      7. c klases skolniecei Anetei Adventa laiks saistās ar siltumu sirdī, ar labām domām, ar lielāku centību un pateicību. Arī Ievai no 7.b klases šis laiks saistās ar sirdsmieru, ar saskaņu dvēselē un neizmērāmu prieku un gaišumu.
     Klātesošie vēroja skolēnu sagatavotos priekšnesumus. 1. klašu skolēni: Ieva, Laima, Toms un Kārlis iepriecināja ar dzejoļiem; Rūta no 9. b klases klausītājus saviļņoja ar izpildīto dziesmu „Tālā zvaigzne”; raito dejas soli rādīja 3. un 7. klašu deju kolektīvi; skolas meiteņu koris ar dziesmu „Mīlestības Dievs”aizkustināja gan mazos, gan lielos skatītājus.
      Vislielākos aplausus izpelnījās 3. klašu skolēni, kuri lasīja pašu rakstītās vēstules Jēzum. Rūta : „Dieviņ, Lai Tavā dzimšanas dienā zvaigznes spīd visspožāk un dvēselītes mirdz visbaltāk.” Nadīna Stella : „Arī es šajā laikā vēlos būt paklausīgāka un vēlos, lai Tev par mani būtu prieks!” Laura :” Bet Tev dzimšanas dienā uzdāvinātu vecmammas adītās vilnas zeķes un zemeņu ievārījumu.” Reinis: „ Mani māc ļoti liela ziņkāre: kad Tu otrreiz atnāksi uz zemes. Vizmaz dod kādu ziņu cilvēcei.” Justīne: „Mana dāvana Tev būs ticība un labie darbi.”
    Pasākumā uzstājās mūsu ciemiņi: Krustpils Evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš un Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Savās uzrunās viņi uzsvēra, ka Advents ir grēku nožēlas laiks, ka mēs bieži aizmirstam, ka gaismu nepieciešams vairot mūsu dvēselēs, darot labus darbus. Mums nevajag norobežoties, bet gan tuvināties cits citam.
    Svētrīta noslēgumā priesteri nosvētīja Adventa vainagus.
    Lai gaidīšanas laikā atrodam sirdī vietu labestībai, mieram un mīlestībai! Lai steidzīgais atlicina laiku lūgšanai, lai raudošais tiek mierināts un lai vientuļais atrod mīlošas sirdis!

Iespaidos dalījās Preiļu 1. pamatskolas skolotāja M.Šķestere