10.04.2017. Preiļu 1.pamatskolā notika izglītojošs pasākums – “Mācību metožu daudzveidība finanšu pratības apguvei”

 Finanšu nedēļas ietvaros, Preiļu 1.pamatskolā 10.04.2017. sociālo zinību stundas notika citādāk nekā ierasts – tās vadīja speciālisti finanšu lietās no dažādām valsts un nevalstiskajām institūcijām, kuras tā vai citādi ir saistītas ar naudu, nodokļu politiku, mūsu kā patērētāju pienākumiem un tiesībām. Finanšu izglītības nedēļa tiek rīkota saistībā ar starptautiskās kustības par finanšu pratības veicināšanā. Tās mērķis ir pievērst lielāku uzmanību finanšu izglītībai, tājā iegūto zināšanu un prasmju pielietojumam ikviena cilvēka ikdienas dzīvē. 
    Pasākuma organizātori un vadītāji bija  Valsts izglītības un satura centra ( VISC) vecākā speciāliste Sandra Falka,  Latvijas Bankas starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes interneta portāla www.naudasskola.lv  redaktore Antra Slava, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Aiva Sermuse, Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre Dace Kalsone, Finanšu kapitāla tirgus komisijas pārstāve Ieva Upleja, mācību metodisko materiālu skolēniem autore, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ekonomikas un sociālo zinību skolotāja Inta Jorniņa un viņas skolēni Elīza un Roberts.
    Preiļu 1. pamatskolai tika piedāvāts kļūt par bāzes skolu šīs finanšu izglītbas dienas norisei, pieaicinot klāt uz mācību stundām arī Preiļu 2. vidusskolas skolēnus. Visi Preiļu 1. pamatskolas 4.-5. klašu skolēni mācījās atpazīt jaunās eiro naudas zīmes un apguva prsmes būt gudriem naudas lietotājiem. Nodarbības vadīja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas  skolēni Elīza un Roberts.
     Savukārt, 8.-9 klašu skolēniem bija iespēja dziļāk izprast valsts fiskālās disciplīnas nozīmi, personīgā un valsts budžeta attiecību likumsakarības un pat iegūt savu zināšanu novertējumu Latvijas republikas fiskālās discilīnas padomes atzinības veidā, izpildot testu (par pamatzināšanu apguvi fiskālās disciplīnas jomā).
    Preiļu 2. vidusskolas 11.-12. klašu skolēniem bija iespēja iegūt dzīvē noderīgas papildus zināšanas par ātro kredītu riskiem, diskutējot ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi.
    Pēc  3 novadītajām mācību stundām notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu  sociālo zinību skolotājiem par jaunākajiem mācību metodiskajiem materiāliem un izmantojamajām mācību metodēm finanšu pratības jomā. 
Nora Šņepste - Preiļu 1.pamatskolas direktore, Preiļu, Aglonas un Vārkavas starpnovadu vēstures un sociālozinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja