Alternatīvā stunda Preiļu 1. pamatskolā

      Preiļu 1. pamatskolā notika alternatīvā mācību stunda kā atbalsts karjeras izglītībā. Tās laika bija tikšanās ar skolas absolventiem Alenu Šņepstu un Maksimu Podskočiju, kuri šobrīd mācās RTU Inženierzinātņu vidusskolā Rīgā. Kā arī savos iespaidos par mācībām JEPVĢ dalījās absolventes Ilga Kivleniece un Diāna Afanasjeva.
      

     Ieskatu Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award  piedāvātajās iespējās savu mērķu sasniegšanai sniedza programmas vadītāja Preiļu 1. pamatskolā Laila Vibornā. Tā ir paredzēta jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kuri gatavi izaicināt paši sevi un mesties piedzīvojumā, pārvarēt dažādas grūtības un piedzīvot brīžus, kas pozitīvi ietekmēs nākotni. Programmas ietvaros ir jāpieturās pie patstāvīgi izstrādātās individuālās programmas, kura sastāv no četrām jomām: fiziskā sagatavotība, brīvprātīgais darbs, jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums.  Jomu izpildes laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu vēlas saņemt  par ieguldītajām pūlēm savā pašizaugsmē. Pēc tam, kad ir sasniegti savi mērķi, svinīgā ceremonijā tiek saņemti apbalvojumi – nozīmīte un sertifikāts – kas kalpo par apliecinājumu mērķtiecībai. Līdztekus individuālās programmas izpildei, ir iespēja  piedalīties sadraudzības pasākumos, nometnēs un citos Award pasākumos gan Latvijā, gan ārzemēs.
   “Skolēni, kas uzstājās un prezentēja savas skolas iestādes, pastāstīja, kā pašiem klājas, kādas ir izjūtas. Pastāstīja par katras skolas iekārtojumu, ārpus stundu nodarbībām, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Bija patīkami klausīties un uzzināt daudz ko jaunu, ” savu viedokli pauž Marija.
   “Man patika šī tikšanās ar P1P absolventiem, un es ieklausījos viņu stāstītajā, es labprāt ietu tādā skolā, kāda ir RTU Inženierzinātņu vidusskola,  tāpat kā Alens un Maksims. Sāku aizdomāties, ka vajag vairāk censties, ja gribu nākotnē mācīties labā skolā, un iespējams izveidot labu karjeru, “ domā Lauris.
   Helēna secina: ”Es uzzināju par daudz jaunām iespējām mācīties vienā no labākajām Latvijas skolām, par to,  cik daudz ir jāmācās.”
   Raivis: “Tikšanās man palīdzēja atrast īsto skolu, kurā es vēlētos mācīties.”
     “Man patika tikšanās ar mūsu skolas bijušajiem skolniekiem. Viņi mums pastāstīja par dzīvi pēc pamatskolas. Skolas absolventi  izstāstīja,  kādas ir iespējas,  un kur var doties pēc 9. klases. Bija interesanti uzzināt par citu skolu tradīcijām, noteikumiem, pasākumiem, mācīšanās paņēmieniem un daudz ko citu. Šī tikšanās ļāva mums aizdomāties par mūsu spējām un vēlēšanos kaut kur doties mācīties.  Lielu paldies saku skolotājiem un skolēniem, kas palīdzēja īstenot šo tikšanos!” saka Marianna.

Skolēniem līdzās bija skolotāja Laila Vibornā