"Draudzība caur deju"

       Preiļu 1. pamatskolas 8.-9. klašu deju kopa „Gaida” kopā ar Kunovices pamatskolas folkloras ansambli (Čehija) piedalās Comenius Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Socrates valodu projektā „Draudzība caur deju”, kas ir uz valodu apguvi orientēta divpusēja partnerība. Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi. Projektu apmaksā ES mūžizglītības programma Comenius.
     Galvenās partnerības tēmas ir : Starpkultūru dialogs, mūzika, deja, svešvalodas.
Partnerības mērķi:
          * veicināt starpkultūru dialogu starp Latviju un Čehiju;
          * paaugstināt skolēnu motivāciju apgūt svešvalodas;
          * izprast citas valsts skolēnu domāšanas veidu un intereses;
          * caur deju atrast kopēju valodu starp skolēniem un skolotājiem.

Šie projekti balstās uz skolēnu un skolotāju kopēju darbu izvēlētā projekta temata ietvaros.
     Projektā piedalās Preiļu 1. pamatskolas direktora. p. i. Nora Šņepste, deju kopas vadītāja Gaida Ivanova, d. vietn. Digna Prodniece, skolotājas Anita Lauska un Inita Pokšāne.
Pirmā gada laikā  tika noorganizēta čehu skolotāju vizīte Latvijā, lai izstrādātu projekta plānu; tika apgūti čehu valodas pamati; mācītas čehu dejas, veidots projekta logo, veikta sarakste starp abu valstu skolēniem; veidoti čehu tērpu elementi.
     Šovasar no 20. līdz 29. jūlijam projekta ietvaros Preiļu 1. pamatskolā darbojās 21 skolēns un 3 skolotājas. Projekta ietvaros dejotāji apguva partnervalsts tautas dejas pamatus, tika izveidota projekta logo izstāde, veidota filma par projekta norisi. Skolēni sagatavoja kopēju koncertu, kas bija svarīgākā no projekta aktivitātēm. Ar koncertu dejotāji priecēja Preiļu iedzīvotājus, Aglonas pagasta ļaudis un Jēkabpils rajona Kūku pagasta veco ļaužu pansionāta iemītniekus.
     Projekta norises laikā dejotāji piedalījās draudzības sacensībās starp abām valstīm volejbolā, basketbolā , futbolā un stafetēs; notika čehu nacionālais vakars, kur nedalītas simpātijas izpelnījās izcilie čehu muzikanti; skolēni apmeklēja skaistākās un interesantākās Aglonas pagasta vietas; viesojās Jēkabpils vēstures muzeja sēļu sētā; iepazinās ar Latgales keramiķa Čerņavska muzeja eksponātiem.    Visas nedēļas garumā projekta dalībnieki ar interesi iesaistījās visos Preiļu pilsētas svētku pasākumos. Projekta dalībnieki 3 dienas pavadīja Rīgā – apskatīja Vecrīgu , muzejus un Jūrmalu.
Nākošajā vasarā Preiļu 1. pamatskolas dejotāji posīsies ceļā uz Kunovici, lai festivālā ”Kunovices vasara” ar savām dejām priecētu čehu ļaudis.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> <meta name="ProgId" content="Word.Document"/> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"/> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"/> <link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1PitersLOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml"/><style type="text/css"> </style>G. Ivanova