Zinātnes nedēļa Daugavpils Universitātē

   No 3. – 7. novembrim Daugavpils universitātē notika 3. Daugavpils zinātnes festivāls. Karjeras izglītības ietvaros vienā no šīs nedēļas pasākumu dienām - 5. novembrī piedalījās arī mūsu skolas 8.a   klases skolēni un klases audzinātāja. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Zinātnes pilsētiņas Dullā Didža veiktajiem eksperimentiem ar mājas un veikalā pieejamām mantām, kā arī ar fizikas eksperimentiem, demonstrējumiem. Pabijām Inovatīvās mikroskopijas centrā, kur iepazināmies ar hologrammu noslēpumiem. Tāpat mums pastāstīja un parādīja ar kādām modernām tehnoloģijām strādā augstskolas studenti un pasniedzēji. Interesentiem bija iespēja interaktīvā lekcijā „Muzejs mūsu bagāžā – Putni.” Skolēniem ļoti patika darbnīca „Molekulārā modelēšana”, kur vajadzēja ne tikai paskatīties, bet arī aktīvi piedalīties: darboties ar papīru - modelējot DNS, atdalīt DNS molekulas dažādiem organismiem, kā arī veidot DNS puzli. Lai arī 8. klases skolēni nav vēl apguvuši vielu par DNS, tomēr tā tika pasniegta saprotami un vienkārši, lai skolēni ar interesi varētu paši piedalīties eksperimentos.
 8. a klases skolēni iepazinās ar Daugavpils universitātes studentu iespējām studēt, ar plašajām laboratorijām un lekciju telpām.
8.a klases audz. A. Dz. Bernāne

 

     Savukārt Preiļu 1. pamatskolas 9. klašu skolēni, ķīmijas skolotāja Ieva Babre un fizikas skolotāja Laila Vibornā apmeklēja šo pasākumu 7. novembrī. Šīs ekskursijas mērķis-radīt skolēniem interesi par dabaszinībām: ķīmiju, fiziku, bioloģiju.
   Jau ienākot foajē varēja justies kā zinātnes pasaulē, jo tur stāvēja lidmodelis un A. Matvejevs no „Uavfactory” un G.Kuļikovskis no RTU Robotikas kluba iepazīstināja un demonstrēja dažādas interesantas ierīces.
   Ejot vēl tālāk varēja nonākt īstā fizikas laboratorijā, kur tika demonstrēti interesanti un gandrīz vai neticami eksperimenti.
   Daudz kas jauns tika uzzināts, piemēram, kas ir žiroskops. Tā ir ierīce, ar kuru var mērīt vai noturēt orientāciju telpā un kuras darbības princips ir balstīts uz leņķiskā momenta  uzturēšanu. Ierīces pamatā ir rotējoša ripa uz ass. Šī ripa, vienreiz iegriezta, neļauj mainīt tās orientāciju ripas leņķiskā momenta dēļ. Fizikā šo parādību sauc par žiroskopisko inerci.
  Interesenti varēja doties arī informatīvā ekskursijā Inovatīvās mikroskopijas centrā un apskatīt ekspozīciju „Hologrammu noslēpumi”. Hologramma ir fotogrāfiju veids, kur attēlu var apskatīt trīs dimensijās. Šo tehniku plaši izmanto, lai radītu telpiskus attēlus, jo īpaši zinātniskās fantastikas daiļradē, piemēram, filmās „Zvaigžņu kari” (Star Wars), „Zvaigžņu ceļš” (Star Trek), „Sarkanais punduris” (Red Dwarf) u.c.
   Latvijas dabas muzejs aizrāva ar interaktīvu lekciju „Suni zaķim pēdas dzina”. Un nebija nemaz tik viegli atpazīt, kuram dzīvniekam , kuras pēdas ir, lai arī zvēriņi bija no Latvijas mežiem. Vai dzīvnieks gājis vai skrējis?
  Ļoti aizraujoša šķita Kristīnes Dzenes lekcija „Sikspārņi –ar kājām gaisā!”.Sikspārņi izrādās ir dažādi, to uzturs un dzīves apstākļi atšķirīgi. Vai zini, kas ir eholokācija? Un kāds tai sakars ar sikspārņiem? Sikspārņi orientējas apkārtnē izmantojot eholokāciju-ar ausīm uztvertu ultraskaņas saucienu atbalsīm.
Tiešām zinātne ir mums līdzās, tepat apkārt. Tikai  uzmanīgi jāpaskatās! Noteikti ir un būs interesanti!

Preiļu 1.pamatskolas fizikas  skolotāja Laila Vibornā