Preiļu 1. pamatskolas skolotāju darbs skolēnu rudens brīvdienās.

Metodiskā diena  Lietuvas Kupišķu pilsētas Povila Matuļoņa vārdā nosauktajā proģimnāzijā 2018. gada 23. oktobrī. Iepazināmies ar jauniem sadarbības partneriem un noslēdzām sadarbības līgumu gan mācību un metodiskajā darbā, gan ārpusstundu darbā.

Tikām sirsnīgi sagaidīti – tautas deju kolektīvs iepriecināja ar dejām skolas vestibilā. Pēc īsas iepazīšanās, devāmies ekskursijā pa Kupišķu pilsētu, vēstures muzeju, katoļu baznīcu, seno sēļu pilskalnu. Esam ļoti līdzīgi un nedaudz atšķirīgi:

1) skolēnu skaits no 450-520;

2)skolotāju skaits ap 50;

3) pilsētu iedzivotāju skaits no 6000-7000;

4) skolu skaits pilsētā un struktūra gandrīz identiska ( bērnudārzs, pamatskola (1.-9.klase)/ proģimnāzija (1.-8.klase); ģimnāzija, arodskola/ tehnikums, mūzikas un mākslas skola, sporta skola).

Pateicoties šīs skolas vēstures skolotājas Nijoles Puzulienes uzaicinājumam un skolas direktora Rimvida Latvis atbalstam tikām laipni uzņemti Kupišķu proģimnāzijā. Dienas noslēgumā rezumējot, apkopojām  tālākās sadarbības veidus un virzienus – skolotāju kolektīva atbildes vizīte Preiļos, skolēnu apmaiņas braucieni uz konkursiem, sacensībām, kopīgi projekti, u.c..
               24.10.2018. Preiļu 1. pamatskolas skolotāju lielākā daļa piedalījās izglītības darbinieku konferencē Preiļu 2.vidusskolā , kuru organizāja Preiļu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar JEPVĢ, apgūstot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Efektīva mācīšanās un mācīšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izgliītībsa satura ieviešanas kontekstā”

Preiļu 1. pamatskoals direktore Nora Šņepste